ptest

Home »  ptest

Каталог

Дата на създаване
17.06.1997 г.

Основна дейност
Внос и дистрибуция (с изключителни права за България) на смазочни продукти Orlen, Castrol и BP.

Дилърска мрежа
Обхваща цялата територия на България с главни структурни центрове и собствена складова база в Пловдив, София, Варна, Плевен, Бургас.  Мотобул осигурява безплатни и навременни доставки до своите клиенти, благодарение на собствен автопарк. Мотобул разполага с квалифициран и професионално подготвен търговски и логистичен екип, който организира дистрибуцията и продажбите на продуктите в цялата страна.

Работа, в услуга на клиента
Мотобул предлага пълен пакет услуги, включващ разсрочено плащане, доставка на оборудване за автосервизи, безплатна доставка до обекта на клиента в рамките на 24 часа, продуктово-информационни семинари, информационно и специализирано обслужване след покупката.