ptest

Home »  ptest

Предлагаме цялостни решения за развитието на Вашият бизнес в Обединеното Кралство.
– Счетоводни услуги
Регистриране на фирми и самонаети лица
Регистрация по ДДС
Водене на пълен Payroll (заплати)
Приключване на финансово-счетоводни години
Администрация на счетоводните услуги
Счетоводство на лица от група IP35- компютърни специалисти, лекари и т.н

Администрация
Регистрации на интелектуална собственост и търговски марки
Регистрация в партьорски програми за бизнеса
Рекламни кампании
Проучвания

– Графичен дизайн
Създаване на продуктови марки
Дизайн на графични елементи
Рекламни банери
Фирмена идентичност – лого и марка
Брандиране на продукти и услуги
Визитки, лифлети и други печатни и електронни реклами
Предпечат

Печат
Печат на визитки, лифлети, менюта и др.
Брандиране на автомобили
PVC печат
Печат върху тениски и работно облекло
Широкоформатни плакати и банери