ptest

Home »  ptest

  • (+359) 899 959 994, (+359) 895 477 207
  • 1618, България,София, бул. България 110, вход С
  • avmediatorbg@gmail.com

Вид на услугата: Медиация
Професия: Частна практика
Изпълнена от: Ана Вилфан
Сертификат №219/2014
Единен Регистър на Медиаторите – Министерство на Правосъдието България, Рег. № 20140710002

Алтернативни способи за разрешаване на спорове – Медиация

Медиацията е извънсъдебен способ за разрешаване на спорове, при което трето неутрално лице – медиатор, подпомага спорещите страни сами да постигнат взаимно приемливо споразумение.
Предимства на медиацията:
1. Страните сами определят интересите и приоритетите си.
2. Страните сами контролират резултата от процедурата.
3. Медиацията запазва и възстановява взаимоотношенията между страните.
4. Решаването на спорове чрез медиация спестява време и разходи.
5. Медиацията е по-евтина в сравнение със съдебната процедура.
6. Медиацията се провежда в приятна и спокойна обстановка, в удобно време за страните.
7. Разговорите и споразуменията между страните са конфиденциални.
8. Медиацията е процедура, при която няма налагане на чужда воля върху спорещите и няма губеща страна.